Menu

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ

# สถานการณ์ ข้อมูล ณ วันที่
  อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการรายงาน (wait confirm) 06 กรกฏาคม 2563
  อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการรายงาน (wait confirm) 05 กรกฏาคม 2563
  อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการรายงาน (wait confirm) 04 กรกฏาคม 2563
  อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการรายงาน (wait confirm) 03 กรกฏาคม 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 02 กรกฏาคม 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 01 กรกฏาคม 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 30 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 29 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 28 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 27 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 26 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 25 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการรายงานฯ ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันได้...