Menu

กิจกรรมผู้บริหาร (COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรับมอบถุงยังชีพจาก กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรับมอบถุงยังชีพจาก กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) ที่ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมมด้วยนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมรับมอบถุงยังชีพจาก กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” โดย นายเสรี จิตรีพรต ผู้อำนวยการด้านโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ ในโครงการมิตรปันสุข…
Readmore
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบรถยนต์ ข้าวสารและน้ำดื่ม จากบริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ เพื่อสนับสนุนภารกิจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบรถยนต์ ข้าวสารและน้ำดื่ม จากบริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ เพื่อสนับสนุนภารกิจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (15 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับมอบรถยนต์ ข้าวสารและน้ำดื่ม จากบริษัทโตโยต้าอำนาจเจริญ เพื่อสนับสนุนภารกิจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยบริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง…
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

วันนี้ ( 14 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้าและป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์…
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้าและป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง…
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เตรียมความพร้อมและทบทวนแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เตรียมความพร้อมและทบทวนแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทบทวนแนวทางการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้อย่างทันท่วงที…

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว

อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ

สถานการณ์โควิด-19 อำนาจเจริญ และการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษา

15 ที่เที่ยว อำนาจเจริญ ["อำนาจเจริญ" จังหวัดเล็กๆ ที่โคตรมีเสน่ห์เลย]