Menu

กิจกรรมผู้บริหาร (COVID-19)

จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุม ผ่านระบบ VCS   จากกระทรวงมหาดไทย   โครงการ เราชนะ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ ด้วยการลดภาระค่าครองชีพ ให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุม ผ่านระบบ VCS จากกระทรวงมหาดไทย โครงการ เราชนะ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ ด้วยการลดภาระค่าครองชีพ ให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ผ่านระบบ VCS จากกระทรวงมหาดไทย โครงการ เราชนะ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ…
Readmore
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากจากบริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัด ร่วมต้านภัย COVID-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากจากบริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัด ร่วมต้านภัย COVID-19

วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 10.00 ที่ห้องพญาครุฑ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากจากบริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัด ร่วมต้านภัย…
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 09.00 ที่ห้องพญาครุฑ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู ร่วมใจสู้ภัย…
อำนาจเจริญประชุมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน

อำนาจเจริญประชุมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน

วันนี้ (14 มกราคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่มอบแนวทางการทำงานและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบด้าน ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19…
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และ โฆษก ศบค.  ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลงพื้นที่ดูความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และ โฆษก ศบค. ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลงพื้นที่ดูความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

วันนี้ (12 มกราคม 2564) เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และ โฆษก ศบค. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19