Menu

กิจกรรมผู้บริหาร (COVID-19)

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมวางแผนการลงทะเบียน Whitelist การจองคิวและการรับวัคซีนโควิด-19 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางระบบ WebEx Team ตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้ 80 %

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมวางแผนการลงทะเบียน Whitelist การจองคิวและการรับวัคซีนโควิด-19 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางระบบ WebEx Team ตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้ 80 %

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อวางแผนการลงทะเบียน Whitelist การจองคิวและการรับวัคซีนโควิด-19 ในทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ WebEx Team เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งเริ่มมีการเปิดให้จองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน…
Readmore
ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกะทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกะทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ปลากระป๋อง จำนวน 10 แพ็ค และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 17 แพ็ค จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ นำโดย นางสุวิภา ฉิมพายัพ…
ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ รับมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด จากมอบธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ รับมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด จากมอบธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.45 น. ที่บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบน้ำดื่มขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 1,200 ขวด จากธนาคารออมสิน นำโดยนายพชยรัฐ มีลาภ…
อำนาจเจริญเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิดหากมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินปริมาณที่เตียงในโรงพยาบาลรองรับได้

อำนาจเจริญเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิดหากมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินปริมาณที่เตียงในโรงพยาบาลรองรับได้

วันนี้ (28 เมษายน 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19…
ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

วันนี้ (13 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 40 คน หรือ 40 เตียงสำหรับการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะใช้ในกรณีการระบาดของโรค…

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19