จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 
ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 
โทรศัพท์ : 0 4552 3002
โทรสาร : 0 4552 3000, 0 4552 3019, 44155
มท. : 44124
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/จังหวัดอำนาจเจริญ-105771407851127/

line@ : @392rjlcs

เวลาเปิด-ปิดสถานที่ราชการ 08.30 - 16.30 น.