Menu

 

    วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 06.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมีพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดอำนาจ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ณ วัดอำนาจ บ้านอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกันนี้เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และธำรงไว้ให้มั่นคงสืบไป และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 

*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
 
1p0a2842
1p0a2842 1p0a2842
1p0a2736
1p0a2736 1p0a2736
1p0a2801
1p0a2801 1p0a2801
1p0a2808
1p0a2808 1p0a2808
1p0a2816
1p0a2816 1p0a2816
1p0a2795
1p0a2795 1p0a2795
1p0a2749
1p0a2749 1p0a2749
1p0a2828
1p0a2828 1p0a2828
1p0a2824
1p0a2824 1p0a2824
1p0a2771
1p0a2771 1p0a2771
1p0a2755
1p0a2755 1p0a2755
1p0a2813
1p0a2813 1p0a2813
1p0a2819
1p0a2819 1p0a2819
1p0a2792
1p0a2792 1p0a2792
1p0a2789
1p0a2789 1p0a2789
1p0a2841
1p0a2841 1p0a2841
 

 

 เมื่อวันที่ (28 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพันเอกอัครพนธ์  มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ  นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดภูจำปา หมู่ที่ 8 บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพบปะกับผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาหมอม้า เพื่อรับฟังข้อมูลพร้อมเดินสำรวจพื้นที่วัดภูจำปาและร่วมหารือวางแผนแนวทางในการพัฒนาวัดภูจำปาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญ 
      ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ วัดภูจำปาแห่งนี้ เคยมีพระธุดงค์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดินทางมาปักกรดพักอาศัย เพื่อปฏิบัติธรรมเป็นการชั่วคราวเพราะเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ซึ่งในเวลาต่อมามีพระสงฆ์นิยมมาจำพรรษาอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัด ก่อสร้างพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา และได้สร้างพระไม้พระครั่ง สะสมไว้ในถ้ำเป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าขานกันว่าได้มีคู่รักหนุ่มสาวมาบนบานอธิษฐานรัก ด้วยการปลูกต้นจำปาหรือต้นลีลาวดีในปัจจุบัน บนลานหิน หากจะได้ครองรักกันก็ขอให้ต้นจำปาเจริญงอกงามออกดอกบานสะพรั่ง ให้ได้ชื่นชม จนเป็นที่มาของภูจำปา ซึ่งมีต้นจำปาเกิดขึ้นมากมายบนพะลานหิน โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ดอกจำปาจะบานสะพรั่งสวยงามเป็นทุ่งป่าดอกจำปา เรียกได้ว่าเป็นตำนานรักทุ่งดอกจำปาก็ว่าได้ และวัดภูจำปาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธา หากผู้ใดคิดดี ปฏิบัติดี มาบนบานสานกล่าวขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ก็จะสำเร็จผลในเวลาอันรวดเร็ว และที่สำคัญอีกอย่างคือการเสี่ยงทายด้านความรัก คือ ตั้งจิตอธิษฐานแล้วปลูกต้นจำปาในบริเวณวัด บนลานหินดาน ถ้าต้นจำปาที่ปลูกไว้ไม่ตาย แสดงว่าคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริง
     นอกจากตำนานความเชื่อที่เล่าขานลืบทอดกันมาของผู้เถ้าผู้แก่จากรุ่นสู่รุ่น มาจนถึงปัจจุบัน วัดภูจำปาแห่งนี้ยังมีธรรมชาติที่งดงาม มีป่าไม้ที่ร่มรื่น มีจุดชมวิว มีเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามให้ศึกษา ซึ่งมีโขดหิน หน้าผาและถ้ำต่างๆที่พระธุดงค์เคยใช้เพื่อปฏิบัติธรรม มีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะต้นดอกจำปาที่เกิดขึ้นบนลานหินและซอกหินต่างๆ มีมุมธรรมชาติที่สามารถถ่ายรูปสวยๆได้มากมาย เรียกได้ว่ามาที่เดียวก็เที่ยวได้เกินคุ้ม ได้ชมและสัมผัสธรรมชาติอันร่มรื่นและสวยงาม พร้อมทั้งได้ไหว้พระขอพร ทำบุญ ตามรอยสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยังสามารถเสี่ยงทายชะตาชีวิตตามความเชื่อของผู้เถ้าผู้แก่คนอีสานได้อีกด้วย

********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

1p0a2721
1p0a2721 1p0a2721
1p0a2724
1p0a2724 1p0a2724
616291
616291 616291
1p0a2681.jp...
1p0a2681.jpg1 1p0a2681.jpg1
616713
616713 616713
1p0a2696
1p0a2696 1p0a2696
1p0a2730
1p0a2730 1p0a2730
1p0a2727
1p0a2727 1p0a2727
1p0a2700.jp...
1p0a2700.jpg1 1p0a2700.jpg1
1p0a2732.jp...
1p0a2732.jpg1 1p0a2732.jpg1
1p0a2669
1p0a2669 1p0a2669
s__13635584...
s__136355847 s__136355847
1p0a2680.jp...
1p0a2680.jpg1 1p0a2680.jpg1
1p0a2664.jp...
1p0a2664.jpg1 1p0a2664.jpg1
616710
616710 616710
s__13635584...
s__136355845 s__136355845
1p0a2689
1p0a2689 1p0a2689
1p0a2687.jp...
1p0a2687.jpg1 1p0a2687.jpg1
1p0a2719.jp...
1p0a2719.jpg1 1p0a2719.jpg1
1p0a2709.jp...
1p0a2709.jpg1 1p0a2709.jpg1

 

   วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคประชาสังคม  ร่วมกันสร้างการรับรู้ การประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่มีขนาดและสีแตกต่างกันตามความเหมาะสม เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
    ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่ารัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทางจังหวัด  อำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำการประดิษฐ์ผีเสื้อในครั้งนี้ขึ้น และเชิญชวนทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อโดยให้มีขนาดและสีให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 180 ตัว เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป  

*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

1p0a2631
1p0a2631 1p0a2631
1p0a2633
1p0a2633 1p0a2633
1p0a2625
1p0a2625 1p0a2625
1p0a2629
1p0a2629 1p0a2629
1p0a2543.jp...
1p0a2543.jpg1 1p0a2543.jpg1
1p0a2641
1p0a2641 1p0a2641
1p0a2634
1p0a2634 1p0a2634
1p0a2639
1p0a2639 1p0a2639
1p0a2547.jp...
1p0a2547.jpg1 1p0a2547.jpg1
1p0a2545.jp...
1p0a2545.jpg1 1p0a2545.jpg1

 

    เมื่อวันที่ (25 เมษายน 2565) เวลา 16.00 น.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวร่วมสักการะท้าวเวสสุวรรณและองค์พญานาคราช ณ บริเวณแก่งคันสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและแนวทางการการปฏิบัติในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการเพื่อให้เป็นที่ประทับใจและนอกจากนี้ได้ยังหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทาง
    แก่งคันสูง ตั้งอยู่บริเวณตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง มีภูมิทัศน์โดยรอบที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มีแก่งกลางลำน้ำโขงที่มีความสวยงาม ในช่วงฤดูน้ำลด ไฮไลท์ของการมาเที่ยวแก่งคันสูง คือ การได้นั่งทานอาหารบนเรือนแพลอยน้ำ ให้เลือกหลากหลายร้าน ไว้บริการนักท่องเที่ยวริมแก่ง สามารถมานั่งทานอาหารเอาขาจุ่มน้ำแบบเพลินๆ โดยอาหารที่ขายส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหารอีสาน ทั้งส้มตำ น้ำตก ลาบ ปลาเผา ยำต่างๆ ชอบร้านไหนเดินไปสั่งอาหารแล้วนั่งชมวิวรับลมเย็นกันได้ นอกจากนี้หากน้ำลดมากๆ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำในลำน้ำโขงได้อีกด้วย ซึ่งก็เป็นกิจกรรมคลายร้อนที่ฮอตฮิต มีบริการเช่าห่วงยาง โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเล่นน้ำอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพราะกระแสน้ำค่อนข้างไหลแรง และถ้าพ้นจากแก่งคันสูงไปแล้วก็จะเป็นลำน้ำโขงที่กว้างและลึกพอสมควร
    นอกจากตัวแก่งคันสูงแล้วบริเวณด้านหน้าทางลงแก่งคันสูง มีพระพุทธรูปศักสิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณ และองค์พญานาคราชให้นักท่องเที่ยวได้สักการะอีกด้วย โดยท้าวเวสสุวรรณเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอำเภอชานุมานและจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นตำนานเมืองยักษ์คุ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อยู่ในฐานะอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ รักษาสมบัติเทวโลก ปกครองเหล่ายักษ์ภูตผีปีศาจ รวมถึง ช่วยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ยังมี ความเชื่อถือกันอีกว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็น เทพแห่งขุมทรัพย์ และ มหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง เหมาะแก่การบูชาเสริมดวง อำนาจบารมี ทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า อีกทั้ง ชาวจีนยังเคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซี่งในทุกๆปีจังหวัดอำนาจเจริญจะมีการจัดประเพณีแห่ยักษ์คุอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงต้นเดือนเมษายน
    จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง นั่งแพริมน้ำ เล่นน้ำคลายร้อน ชิมอาหารพื้นถิ่น ที่แก่งคันสูง อำเภอชานุมาน สำหรับข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งห้ามมีการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปดื่มและจำหน่ายภายในบริเวณแก่งคันสูงโดยเด็ดขาด

 

1p0a2484.jp...
1p0a2484.jpg1 1p0a2484.jpg1
1p0a2477.jp...
1p0a2477.jpg1 1p0a2477.jpg1
1p0a2496.jp...
1p0a2496.jpg1 1p0a2496.jpg1
1p0a2474
1p0a2474 1p0a2474
1p0a2472.jp...
1p0a2472.jpg1 1p0a2472.jpg1
1p0a2489.jp...
1p0a2489.jpg1 1p0a2489.jpg1
1p0a2485
1p0a2485 1p0a2485
1p0a2481
1p0a2481 1p0a2481

 

    เมื่อวันที่ (26 เมษายน 2565) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พบปะ ให้กำลังใจพร้อมอวยพรคณะนักกีฬาผู้สูงอายุและผู้ฝึกสอนของจังหวัดอำนาจเจริญ ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม ณ จังหวัดกระบี่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งอวยพรขอให้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งโดยสวัสดิภาพ ประสบชัยชนะทุกชนิดกีฬา และขอให้เล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจของนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
    สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งทีมนักกีฬาร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย นักกรีฑา ชาย 4 คน หญิง 8 คน นักกีฬากอล์ฟ ชาย 4 คน และนักกีฬาเปตอง ชาย 2 คน หญิง 2 คน

******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

1p0a2538.jp...
1p0a2538.jpg1 1p0a2538.jpg1
1p0a2504
1p0a2504 1p0a2504
1p0a2498.jp...
1p0a2498.jpg1 1p0a2498.jpg1
1p0a2513
1p0a2513 1p0a2513
1p0a2517
1p0a2517 1p0a2517
1p0a2510.jp...
1p0a2510.jpg1 1p0a2510.jpg1
1p0a2503
1p0a2503 1p0a2503
1p0a2514
1p0a2514 1p0a2514
1p0a2502
1p0a2502 1p0a2502
1p0a2529.jp...
1p0a2529.jpg1 1p0a2529.jpg1
1p0a2515
1p0a2515 1p0a2515

 

  วันนี้ (25 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณสะพานห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมือง หมายเลขอจ.3022 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้  ลอกผักตบชวา เศษวัชพืช และนำเครื่องจักรกลขุดลอกลำห้วยปลาแดกเพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำไหลสะดวกในหน้าฝนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมห้วยปลาแดกตลอดแนวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา 
    สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

 

1p0a2360.jp...
1p0a2360.jpg1 1p0a2360.jpg1
1p0a2340
1p0a2340 1p0a2340
1p0a2344
1p0a2344 1p0a2344
1p0a2324.jp...
1p0a2324.jpg1 1p0a2324.jpg1
1p0a2356
1p0a2356 1p0a2356
1p0a2346
1p0a2346 1p0a2346
1p0a2350.jp...
1p0a2350.jpg1 1p0a2350.jpg1
1p0a2354.jp...
1p0a2354.jpg1 1p0a2354.jpg1
1p0a2322.jp...
1p0a2322.jpg1 1p0a2322.jpg1
1p0a2365
1p0a2365 1p0a2365
1p0a2334
1p0a2334 1p0a2334
1p0a2343
1p0a2343 1p0a2343
1p0a2319
1p0a2319 1p0a2319

 

 

 

 

 

       วันนี้ (25 เมษายน 2565 ) เวลา 08.30 น.ที่ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการในจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง
      สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช 2098 ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ขณะที่ทรงพระเยาว์ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทน์ จนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกในสงครามช้างเผือก ทรงขอพระสุพรรณกัลยาและพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดี ทำให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา ประทับอยู่กรุงหงสาวดี 8 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปีพุทธศักราช 2133 ทรงประกาศอิสรภาพให้ชาติไทย ในปีพุทธศักราช 2127 ปี ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามอย่างกล้าหาญ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา
    สำหรับ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี
    การจัดงานรัฐพิธีในครั้งนี้ ทางจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานพิธีอย่างเหมาะสมไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างของบุคคล และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

1p0a2269
1p0a2269 1p0a2269
1p0a2256
1p0a2256 1p0a2256
1p0a2272
1p0a2272 1p0a2272
1p0a2291.jp...
1p0a2291.jpg1 1p0a2291.jpg1
1p0a2266
1p0a2266 1p0a2266
1p0a2249
1p0a2249 1p0a2249
1p0a2285.jp...
1p0a2285.jpg1 1p0a2285.jpg1
1p0a2304
1p0a2304 1p0a2304
1p0a2283
1p0a2283 1p0a2283
1p0a2274
1p0a2274 1p0a2274
1p0a2258
1p0a2258 1p0a2258

 วันที่ (21 เมษายน 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  ประกอบด้วยนายพวงพิมเสน อายุ 95 ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุไม่มีโรคประจำตัว มีแต่โรคชรา อ่อนเพลียง่ายและเป็นคนติดบ้าน และนางด้วง เศรษฐาวงศ์ อายุ 73 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ 6 บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม   มีโรคประจำตัวคือโรคความดัน และเป็นผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง เนื่องจากหกล้ม กระดูกสะโพกหักเดินไม่ได้ ปัจจุบันได้รับการดูแลทำกายภาพบำบัดจากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จนอาการดีขึ้นตามลำดับ 
    นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอำนาจเจริญเกื้อกูลเพิ่มพูลความสุข ตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน คือครอบครัวนางสาวอละสา โมหา อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 116 หมู่ 6 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม ซึ่งเป็นคู่บัดดี้หรืออยู่ในความดูแลของสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยในวันนี้ได้มีการมอบอุปกรณ์ในการทำขนมให้กับนางสาวอละสา โมหา เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหารายได้เพิ่มอีกทาง

1p0a2058.jp...
1p0a2058.jpg1 1p0a2058.jpg1
1p0a2051
1p0a2051 1p0a2051
1p0a2062.jp...
1p0a2062.jpg1 1p0a2062.jpg1
1p0a2075.jp...
1p0a2075.jpg1 1p0a2075.jpg1
1p0a2038.jp...
1p0a2038.jpg1 1p0a2038.jpg1
1p0a2079
1p0a2079 1p0a2079
1p0a2070.jp...
1p0a2070.jpg1 1p0a2070.jpg1
1p0a2059.jp...
1p0a2059.jpg1 1p0a2059.jpg1
1p0a2068.jp...
1p0a2068.jpg1 1p0a2068.jpg1
1p0a2048
1p0a2048 1p0a2048
1p0a2077.jp...
1p0a2077.jpg1 1p0a2077.jpg1
1p0a2045.jp...
1p0a2045.jpg1 1p0a2045.jpg1
1p0a2073
1p0a2073 1p0a2073
1p0a2046.jp...
1p0a2046.jpg1 1p0a2046.jpg1

   วันที่ (21  เมษายน 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านหนองไฮ  ตำบลหนองไฮ  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ  นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต  น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
   สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนต่างๆ ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เช่นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี บริการการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวฟรี การแนะนำอาชีพ รับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร แจกพันธ์ไม้ เปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก่อนเข้าพิธีการตามโครงการฯในช่วงเช้า ได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนมานำเสนอในเวทีเสวนาแห่งนี้เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
 

****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
1p0a1983
1p0a1983 1p0a1983
1p0a2016
1p0a2016 1p0a2016
1p0a1938
1p0a1938 1p0a1938
1p0a2015
1p0a2015 1p0a2015
1p0a2021
1p0a2021 1p0a2021
1p0a2088.jp...
1p0a2088.jpg1 1p0a2088.jpg1
1p0a1998
1p0a1998 1p0a1998
1p0a2093.jp...
1p0a2093.jpg1 1p0a2093.jpg1
1p0a2091.jp...
1p0a2091.jpg1 1p0a2091.jpg1
1p0a2032
1p0a2032 1p0a2032
1p0a2095.jp...
1p0a2095.jpg1 1p0a2095.jpg1
1p0a2028
1p0a2028 1p0a2028
1p0a2087.jp...
1p0a2087.jpg1 1p0a2087.jpg1
1p0a2003
1p0a2003 1p0a2003

    วันนี้ ( 21 เมษายน 2565) ที่ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม ทั้งนี้ได้มอบชุดยาพระราชทานจำนวน 50 ชุด ให้ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จำนวน 50 ครัวเรือน โดยมี นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล การตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดี เช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกใหม่ๆ พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น
    จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและอื่นๆ รวม 1,558 คน ได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a1963
1p0a1963 1p0a1963
1p0a1947.jp...
1p0a1947.jpg1 1p0a1947.jpg1
1p0a1954
1p0a1954 1p0a1954
1p0a1957
1p0a1957 1p0a1957
1p0a1968
1p0a1968 1p0a1968
1p0a1951
1p0a1951 1p0a1951
1p0a1960
1p0a1960 1p0a1960
1p0a2083
1p0a2083 1p0a2083
1p0a1965
1p0a1965 1p0a1965
1p0a2080
1p0a2080 1p0a2080
1p0a2085
1p0a2085 1p0a2085