Menu
สนจ.อจ.

สนจ.อจ.

    วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหนองโปร่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา) ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ โดยสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญนำพันธุ์ปลา รวมจำนวน 300,000 ตัว ซึ่งส่วนหนึ่งนำมาปล่อยในบริเวณหนองโปร่ง และอีกส่วนมอบให้ประมงอำเภอแต่ละอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ของตนเองต่อไป โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบหนองโปร่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา) เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นและสวยงาม
 

***************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
1p0a6038
1p0a6038 1p0a6038
1p0a6067
1p0a6067 1p0a6067
1p0a6049
1p0a6049 1p0a6049
1p0a6066.jp...
1p0a6066.jpg1 1p0a6066.jpg1
1p0a6091
1p0a6091 1p0a6091
1p0a6078.jp...
1p0a6078.jpg1 1p0a6078.jpg1
1p0a6073.jp...
1p0a6073.jpg1 1p0a6073.jpg1
1p0a6081
1p0a6081 1p0a6081
1p0a6105
1p0a6105 1p0a6105
1p0a6042
1p0a6042 1p0a6042
1p0a6094.jp...
1p0a6094.jpg1 1p0a6094.jpg1
1p0a6108
1p0a6108 1p0a6108
1p0a6082
1p0a6082 1p0a6082
1p0a6101
1p0a6101 1p0a6101
1p0a6087
1p0a6087 1p0a6087
1p0a6058
1p0a6058 1p0a6058
1p0a6070
1p0a6070 1p0a6070
1p0a6064
1p0a6064 1p0a6064

    เมื่อวันที่ (13 พฤษภาคม 2565 ) ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 จังหวัดอำนาจเจริญและนำประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเวียนเทียนเนื่องในวันครบรอบพิธีพุทธาภิเษกพระมงคลมิ่งเมืองและสถาปนาพุทธอุทยานครบรอบ 57 ปี โดยมีพระครูสารธรรมคุณาภรณ์ (คำ จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและนำประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเวียนเทียน
   จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันครบรอบพิธีพุทธาภิเษกพระมงคลมิ่งเมืองและสถาปนาพุทธอุทยาน 57 ปีและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและเวียนเทียนเนื่องในวันครบรอบพิธีพุทธาภิเษกพระมงคลมิ่งเมืองและสถาปนาพุทธอุทยาน 57 ปี "พระมงคลมิ่งเมือง” หรือที่มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า "พระใหญ่” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณที่ประดิษฐานพระมงคลมิ่งเมืองในปัจจุบันนี้ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 144 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา แต่เดิมเรียกว่า "เขาดานพระบาท" ถือเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งโบราณ ต่อมาพระธรรมฐิติญาณ หรือหลวงปู่บู่ เจ้าคณะภาค 10 ฝ่ายธรรมยุต ในขณะนั้น ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนก่อสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ขึ้น จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2508 ให้ชื่อว่า "พระมงคลมิ่งเมือง "ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งของชาวอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยเหตุผลที่มีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่น จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "พุทธอุทยาน " พระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวจังหวัดอำนาจเจริญหากสาธุชนท่านใดได้มาเยือนแล้วไม่ได้ไปกราบนมัสการถือเสมือนว่ายังเดินทางมาไม่ถึงจังหวัดอำนาจเจริญการกราบขอพรจากองค์พระมงคลมิ่งเมืองส่วนมากนิยมขอพรให้คลายความทุกข์โศกร้อนใจและบนบานให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ทางด้านหลังของพระมงคลมิ่งเมืองมีพระพุทธรูป 2 องค์ มีนามว่า พระละฮาย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระขี่ลาย หมายถึง ไม่สวย ไม่งาม โดยเรียกตามรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธรูปโบราณ พบในหนองน้ำเมื่อปี พ.ศ. 2505 ครั้งที่มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่อทําฝายกั้นน้ำ ถือกันว่าเป็นพระที่ให้โชคลาภ ชาวบ้านมักมาบนบานขอพรอยู่เสมอ

s__3891207
s__3891207 s__3891207
s__3891209
s__3891209 s__3891209
s__3891232
s__3891232 s__3891232
s__3891210
s__3891210 s__3891210
s__3891205
s__3891205 s__3891205
s__3891222
s__3891222 s__3891222
s__3891206
s__3891206 s__3891206
s__3891234
s__3891234 s__3891234
s__3891226
s__3891226 s__3891226
s__3891223
s__3891223 s__3891223
s__3891227
s__3891227 s__3891227
s__3891219
s__3891219 s__3891219
s__3891235
s__3891235 s__3891235
s__3891224
s__3891224 s__3891224
s__3891220
s__3891220 s__3891220
s__3891202
s__3891202 s__3891202
s__3891216
s__3891216 s__3891216
s__3891215
s__3891215 s__3891215
s__3891221
s__3891221 s__3891221
s__3891204
s__3891204 s__3891204

 

   วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี รับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายธนูสินธ์  ไชยสิริ  นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์  ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินในครั้งนี้
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ อาคารบัญชาการ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด  และในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ 
   พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี

 

1p0a3597
1p0a3597 1p0a3597
1p0a3590
1p0a3590 1p0a3590
1p0a3599
1p0a3599 1p0a3599
1p0a3601
1p0a3601 1p0a3601
1p0a3608
1p0a3608 1p0a3608
1p0a3586
1p0a3586 1p0a3586
1p0a3606
1p0a3606 1p0a3606
1p0a3594
1p0a3594 1p0a3594
1p0a3589
1p0a3589 1p0a3589
1p0a3611
1p0a3611 1p0a3611
1p0a3595
1p0a3595 1p0a3595
1p0a3603
1p0a3603 1p0a3603
1p0a3610
1p0a3610 1p0a3610

 

  เมื่อวันที่ (11 พฤษภาคม 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางเบญจมาศ หะยาจันทา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
     พลเอก ประวิตร ย้ำว่า รัฐบาลตระหนักถึงความร้ายแรงของอาชญกรรมค้ามนุษย์ โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ปี 58 โดยกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องมา โดยเฉพาะการดำเนินการแก้ปัญหามิติต่างๆ ตามข้อเสนอแนะใน TIP Report ทั้งนี้ หลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ขยายผลสามารถสืบสวนจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้ ถึง 188 คดีสูงกว่าปี 2563 โดยเฉพาะคดีทางสื่อออนไลน์และได้ปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบออนไลน์ ได้แก่ การคัดแยกผู้เสียหายการประชุมค่าสินใหม่ทดแทนในการพิจารณาคดีของศาลเป็นต้น
     ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันแก้ปัญหาและริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม จนนำไปสู่การยกระดับ มาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษย์ชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้ใช้ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป ทั้งนี้ เป็นที่มั่นใจร่วมกันถึงความพยายามที่ไทยจะสามารถได้รับการพิจารณาจัดอันดับดีขึ้น เป็นเทียร์ 2 ในปี 2565
 

****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
 
579827
579827 579827
579822
579822 579822
579824
579824 579824
579823
579823 579823
579821
579821 579821
579828
579828 579828

 

 วันนี้ (29 เมษายน 2565) ที่ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
    เนื่องด้วย วันที่ 29 เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
 

*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
 
1p0a2874
1p0a2874 1p0a2874
1p0a2912
1p0a2912 1p0a2912
1p0a2902
1p0a2902 1p0a2902
1p0a2909
1p0a2909 1p0a2909
1p0a2919.jp...
1p0a2919.jpg1 1p0a2919.jpg1
1p0a2884
1p0a2884 1p0a2884
1p0a2871
1p0a2871 1p0a2871
1p0a2888
1p0a2888 1p0a2888
1p0a2925
1p0a2925 1p0a2925
1p0a2900
1p0a2900 1p0a2900
1p0a2882
1p0a2882 1p0a2882
1p0a2892
1p0a2892 1p0a2892
1p0a2855
1p0a2855 1p0a2855
1p0a2916
1p0a2916 1p0a2916
1p0a2906
1p0a2906 1p0a2906
1p0a2893
1p0a2893 1p0a2893

 

    วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 06.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมีพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดอำนาจ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ณ วัดอำนาจ บ้านอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกันนี้เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และธำรงไว้ให้มั่นคงสืบไป และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 

*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
 
1p0a2841
1p0a2841 1p0a2841
1p0a2801
1p0a2801 1p0a2801
1p0a2771
1p0a2771 1p0a2771
1p0a2792
1p0a2792 1p0a2792
1p0a2842
1p0a2842 1p0a2842
1p0a2749
1p0a2749 1p0a2749
1p0a2789
1p0a2789 1p0a2789
1p0a2755
1p0a2755 1p0a2755
1p0a2824
1p0a2824 1p0a2824
1p0a2808
1p0a2808 1p0a2808
1p0a2819
1p0a2819 1p0a2819
1p0a2795
1p0a2795 1p0a2795
1p0a2816
1p0a2816 1p0a2816
1p0a2828
1p0a2828 1p0a2828
1p0a2813
1p0a2813 1p0a2813
1p0a2736
1p0a2736 1p0a2736
 

 

 เมื่อวันที่ (28 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพันเอกอัครพนธ์  มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ  นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดภูจำปา หมู่ที่ 8 บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพบปะกับผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาหมอม้า เพื่อรับฟังข้อมูลพร้อมเดินสำรวจพื้นที่วัดภูจำปาและร่วมหารือวางแผนแนวทางในการพัฒนาวัดภูจำปาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญ 
      ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ วัดภูจำปาแห่งนี้ เคยมีพระธุดงค์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดินทางมาปักกรดพักอาศัย เพื่อปฏิบัติธรรมเป็นการชั่วคราวเพราะเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ซึ่งในเวลาต่อมามีพระสงฆ์นิยมมาจำพรรษาอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัด ก่อสร้างพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา และได้สร้างพระไม้พระครั่ง สะสมไว้ในถ้ำเป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าขานกันว่าได้มีคู่รักหนุ่มสาวมาบนบานอธิษฐานรัก ด้วยการปลูกต้นจำปาหรือต้นลีลาวดีในปัจจุบัน บนลานหิน หากจะได้ครองรักกันก็ขอให้ต้นจำปาเจริญงอกงามออกดอกบานสะพรั่ง ให้ได้ชื่นชม จนเป็นที่มาของภูจำปา ซึ่งมีต้นจำปาเกิดขึ้นมากมายบนพะลานหิน โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ดอกจำปาจะบานสะพรั่งสวยงามเป็นทุ่งป่าดอกจำปา เรียกได้ว่าเป็นตำนานรักทุ่งดอกจำปาก็ว่าได้ และวัดภูจำปาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธา หากผู้ใดคิดดี ปฏิบัติดี มาบนบานสานกล่าวขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ก็จะสำเร็จผลในเวลาอันรวดเร็ว และที่สำคัญอีกอย่างคือการเสี่ยงทายด้านความรัก คือ ตั้งจิตอธิษฐานแล้วปลูกต้นจำปาในบริเวณวัด บนลานหินดาน ถ้าต้นจำปาที่ปลูกไว้ไม่ตาย แสดงว่าคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริง
     นอกจากตำนานความเชื่อที่เล่าขานลืบทอดกันมาของผู้เถ้าผู้แก่จากรุ่นสู่รุ่น มาจนถึงปัจจุบัน วัดภูจำปาแห่งนี้ยังมีธรรมชาติที่งดงาม มีป่าไม้ที่ร่มรื่น มีจุดชมวิว มีเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามให้ศึกษา ซึ่งมีโขดหิน หน้าผาและถ้ำต่างๆที่พระธุดงค์เคยใช้เพื่อปฏิบัติธรรม มีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะต้นดอกจำปาที่เกิดขึ้นบนลานหินและซอกหินต่างๆ มีมุมธรรมชาติที่สามารถถ่ายรูปสวยๆได้มากมาย เรียกได้ว่ามาที่เดียวก็เที่ยวได้เกินคุ้ม ได้ชมและสัมผัสธรรมชาติอันร่มรื่นและสวยงาม พร้อมทั้งได้ไหว้พระขอพร ทำบุญ ตามรอยสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยังสามารถเสี่ยงทายชะตาชีวิตตามความเชื่อของผู้เถ้าผู้แก่คนอีสานได้อีกด้วย

********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

1p0a2696
1p0a2696 1p0a2696
1p0a2724
1p0a2724 1p0a2724
1p0a2727
1p0a2727 1p0a2727
616291
616291 616291
s__13635584...
s__136355845 s__136355845
1p0a2700.jp...
1p0a2700.jpg1 1p0a2700.jpg1
1p0a2730
1p0a2730 1p0a2730
1p0a2721
1p0a2721 1p0a2721
616713
616713 616713
1p0a2689
1p0a2689 1p0a2689
s__13635584...
s__136355847 s__136355847
1p0a2719.jp...
1p0a2719.jpg1 1p0a2719.jpg1
1p0a2732.jp...
1p0a2732.jpg1 1p0a2732.jpg1
1p0a2681.jp...
1p0a2681.jpg1 1p0a2681.jpg1
616710
616710 616710
1p0a2664.jp...
1p0a2664.jpg1 1p0a2664.jpg1
1p0a2680.jp...
1p0a2680.jpg1 1p0a2680.jpg1
1p0a2669
1p0a2669 1p0a2669
1p0a2687.jp...
1p0a2687.jpg1 1p0a2687.jpg1
1p0a2709.jp...
1p0a2709.jpg1 1p0a2709.jpg1

 

   วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคประชาสังคม  ร่วมกันสร้างการรับรู้ การประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่มีขนาดและสีแตกต่างกันตามความเหมาะสม เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
    ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่ารัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทางจังหวัด  อำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำการประดิษฐ์ผีเสื้อในครั้งนี้ขึ้น และเชิญชวนทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อโดยให้มีขนาดและสีให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 180 ตัว เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป  

*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

1p0a2625
1p0a2625 1p0a2625
1p0a2547.jp...
1p0a2547.jpg1 1p0a2547.jpg1
1p0a2543.jp...
1p0a2543.jpg1 1p0a2543.jpg1
1p0a2631
1p0a2631 1p0a2631
1p0a2639
1p0a2639 1p0a2639
1p0a2633
1p0a2633 1p0a2633
1p0a2634
1p0a2634 1p0a2634
1p0a2545.jp...
1p0a2545.jpg1 1p0a2545.jpg1
1p0a2629
1p0a2629 1p0a2629
1p0a2641
1p0a2641 1p0a2641

 

    เมื่อวันที่ (25 เมษายน 2565) เวลา 16.00 น.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวร่วมสักการะท้าวเวสสุวรรณและองค์พญานาคราช ณ บริเวณแก่งคันสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและแนวทางการการปฏิบัติในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการเพื่อให้เป็นที่ประทับใจและนอกจากนี้ได้ยังหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทาง
    แก่งคันสูง ตั้งอยู่บริเวณตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง มีภูมิทัศน์โดยรอบที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มีแก่งกลางลำน้ำโขงที่มีความสวยงาม ในช่วงฤดูน้ำลด ไฮไลท์ของการมาเที่ยวแก่งคันสูง คือ การได้นั่งทานอาหารบนเรือนแพลอยน้ำ ให้เลือกหลากหลายร้าน ไว้บริการนักท่องเที่ยวริมแก่ง สามารถมานั่งทานอาหารเอาขาจุ่มน้ำแบบเพลินๆ โดยอาหารที่ขายส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหารอีสาน ทั้งส้มตำ น้ำตก ลาบ ปลาเผา ยำต่างๆ ชอบร้านไหนเดินไปสั่งอาหารแล้วนั่งชมวิวรับลมเย็นกันได้ นอกจากนี้หากน้ำลดมากๆ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำในลำน้ำโขงได้อีกด้วย ซึ่งก็เป็นกิจกรรมคลายร้อนที่ฮอตฮิต มีบริการเช่าห่วงยาง โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเล่นน้ำอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพราะกระแสน้ำค่อนข้างไหลแรง และถ้าพ้นจากแก่งคันสูงไปแล้วก็จะเป็นลำน้ำโขงที่กว้างและลึกพอสมควร
    นอกจากตัวแก่งคันสูงแล้วบริเวณด้านหน้าทางลงแก่งคันสูง มีพระพุทธรูปศักสิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณ และองค์พญานาคราชให้นักท่องเที่ยวได้สักการะอีกด้วย โดยท้าวเวสสุวรรณเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอำเภอชานุมานและจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นตำนานเมืองยักษ์คุ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อยู่ในฐานะอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ รักษาสมบัติเทวโลก ปกครองเหล่ายักษ์ภูตผีปีศาจ รวมถึง ช่วยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ยังมี ความเชื่อถือกันอีกว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็น เทพแห่งขุมทรัพย์ และ มหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง เหมาะแก่การบูชาเสริมดวง อำนาจบารมี ทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า อีกทั้ง ชาวจีนยังเคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซี่งในทุกๆปีจังหวัดอำนาจเจริญจะมีการจัดประเพณีแห่ยักษ์คุอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงต้นเดือนเมษายน
    จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง นั่งแพริมน้ำ เล่นน้ำคลายร้อน ชิมอาหารพื้นถิ่น ที่แก่งคันสูง อำเภอชานุมาน สำหรับข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งห้ามมีการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปดื่มและจำหน่ายภายในบริเวณแก่งคันสูงโดยเด็ดขาด

 

1p0a2477.jp...
1p0a2477.jpg1 1p0a2477.jpg1
1p0a2472.jp...
1p0a2472.jpg1 1p0a2472.jpg1
1p0a2474
1p0a2474 1p0a2474
1p0a2485
1p0a2485 1p0a2485
1p0a2489.jp...
1p0a2489.jpg1 1p0a2489.jpg1
1p0a2496.jp...
1p0a2496.jpg1 1p0a2496.jpg1
1p0a2484.jp...
1p0a2484.jpg1 1p0a2484.jpg1
1p0a2481
1p0a2481 1p0a2481

 

    เมื่อวันที่ (26 เมษายน 2565) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พบปะ ให้กำลังใจพร้อมอวยพรคณะนักกีฬาผู้สูงอายุและผู้ฝึกสอนของจังหวัดอำนาจเจริญ ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม ณ จังหวัดกระบี่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งอวยพรขอให้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งโดยสวัสดิภาพ ประสบชัยชนะทุกชนิดกีฬา และขอให้เล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจของนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
    สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งทีมนักกีฬาร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย นักกรีฑา ชาย 4 คน หญิง 8 คน นักกีฬากอล์ฟ ชาย 4 คน และนักกีฬาเปตอง ชาย 2 คน หญิง 2 คน

******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

1p0a2538.jp...
1p0a2538.jpg1 1p0a2538.jpg1
1p0a2517
1p0a2517 1p0a2517
1p0a2510.jp...
1p0a2510.jpg1 1p0a2510.jpg1
1p0a2504
1p0a2504 1p0a2504
1p0a2513
1p0a2513 1p0a2513
1p0a2498.jp...
1p0a2498.jpg1 1p0a2498.jpg1
1p0a2514
1p0a2514 1p0a2514
1p0a2529.jp...
1p0a2529.jpg1 1p0a2529.jpg1
1p0a2503
1p0a2503 1p0a2503
1p0a2515
1p0a2515 1p0a2515
1p0a2502
1p0a2502 1p0a2502

หน้าที่ 1 จาก 7