Menu
วันพุธ, 06 กรกฎาคม 2565 17:46

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) พบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) เวลา 07.00 น. ที่ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อัยการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานนำไปสู่การประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เจริญรุ่งเรือง โดยหน่วยงานต่างๆ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานด้วย จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้ส่งมอบป้ายสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ
650706 สภาก...
650706 สภากาแฟ 650706 สภากาแฟ

Read 479 times