Menu
วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2565 16:50

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือข้อราชการกับส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมเปิดจุดผ่อนปรนด่านประเพณี

วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมคณะกงสุล ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 หลังจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการกับส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และจังหวัดอำนาจเจริญ ภายหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย
สำหรับประเด็นการพูดคุยที่สำคัญประกอบด้วย การเปิดประเทศ เปิดด่านถาวร และการเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรน ด่านประเพณี เพื่อให้เกิดการค้าขาย ส่งออกนำเข้าสินค้า มีการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายหรือเป็นโรคประจำถิ่น นอกจากนี้ยังได้พูดถึงเรื่องปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ และการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เช่นการนำสินค้าพื้นเมือง สินค้า otop ไปจำหน่ายที่ สปป.ลาว การค้าชายแดนระหว่างเมืองไซภูทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาวและอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย ดังเช่นที่ผ่านมาก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

**************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ

Read 742 times