Menu
วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2565 14:49

พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา

 วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายทวีป  บุตรโพธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นกับประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่หมู่บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีผู้ประสบเหตุ จำนวน 3 ครอบครัว ประกอบด้วย 1.นายสมศรี อุทธา บ้านเลขที่ 155 ม.10 ต.นาป่าแซง โรงเรือนสัตว์เลี้ยงเสียหาย  2.นางวิไกร  เหลาผา  บ้านเลขที่ 133 ม.10 ต.นาป่าแซง หลังคาบ้านเสียหาย 3.นางไผ่ เบ้าคำ บ้านเลขที่ 3 ม.10 ต.นาป่าแซง หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ  23.00 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนและโรงเรือนสัตว์เลี้ยงของราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 3 ครอบครัว ทั้งนี้อำเภอปทุมราชวงศา ได้ประสานไปยัง อปท.พื้นที่รับผิดชอบให้สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว โดยเทศบาลตำบลนาป่าแซงได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหายไปแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยตามปกติ

พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน

Read 722 times