Menu
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564 13:49

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (31 ธ.ค.2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณจุดพักรถบ้านนาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พลตรี นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตำรวจตรี ประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอก พานุวัตร์ ธุมา ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย จัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณที่ตั้งหน่วยทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 จำนวน 38 จุด ประกอบด้วย การบริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง การบริการห้องสุขา การตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะ การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่างและผ้าเย็น การบริการทางการแพทย์ การแจ้งเหตุร้องทุกข์ การบริการนวดผ่อนคลาย การแสดงดนตรี และการจำหน่ายของฝากและสินค้าราคาถูก เป็นต้น
ในโอกาสนี้ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในจุดพักรถ และเน้นย้ำในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 อย่างมีความสุข และปลอดภัย ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และติดตามประกาศ คำสั่งจากศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้แจกกิ่งพันธุ์ต้นไม้ฟรี ตามโครงการ “สานรัก ผูกพัน กิ่งพันธุ์ ปันสุข” ให้แก่ประชาชน ซึ่ง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในห้วงวันที่ 29 ธ.ค.64 ถึง 4 ม.ค.65 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง โดยมีกำลังพลจิตอาสา และชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทโธปกรณ์ ด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการจุดพักรถห้องน้ำ สำหรับรถยนต์และผู้สัญจร พร้อมบริการกาแฟ น้ำดื่ม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

******สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
641231 ลงพื...
641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 641231 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

Read 747 times