Menu
วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน 2564 15:38

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามหมวดวิชาต่างๆ ให้นักวิชาการ ผู้รู้ ช่วยกันเรียบเรียงเป็นภาษาที่ง่าย เผยแพร่ไปสู่เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ ในทุกจังหวัด ทำให้ทั้งผู้ปกครองครู อาจารย์ เด็กเยาวชนได้มีโอกาสในการที่จะแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย และที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบ E-Book ทำให้เรื่องราวต่างๆ ในสารานุกรมสามารถเผยแพร่กระจายไปสู่ประชาชนทุกวัยได้โดยง่าย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 จำนวน 76 เล่ม และได้มอบให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 53 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 22 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษอีก 1 แห่ง เพื่อให้โรงเรียนได้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคม และประเทศชาติต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอให้ทุกภาคส่วนภูมิใจและตั้งใจในการมีส่วนร่วมสนองแนวพระราชดำริให้นักเรียนได้เข้าถึงสารานุกรมไทยฯ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงตามพระราชปณิธาน


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 (apps.go.th)

Read 93 times