Menu
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน 2564 10:58

คณะเพื่อนพ่อเมืองอำนาจมอบผ้าห่มคลายหนาวพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2564 ) ที่ หอประชุมอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวจากคณะเพื่อนศิษย์เก่า 5/9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปี2521 ของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง โดยมีนายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมานให้การต้อนรับ
ด้วยคณะเพื่อนนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ศิษย์เก่า 5/9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปี 2521 จังหวัดขอนแก่นร่วมกันจัดทำโครงการหยาดน้ำใจใส่ผ้าห่มต้านลมหนาวชาวอำนาจเจริญ นำผ้าห่มกันหนาวอย่างดีจำนวน 700 ผืน มอบให้จังหวัดอำนาจเจริญผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากขณะนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว จะได้ช่วยผ่อนคลายความหนาวเย็นให้กับประชาชนที่ได้รับมอบ โดยในวันนี้ได้มอบผ้าห่มจำนวน 200 ผืน ให้กับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง และในส่วนที่เหลือ 500 ผืนได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่ประสบภัยหนาวต่อไป

Read 107 times