Menu
วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2564 10:02

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญทำพิธียกเสาเอก เสาโท ก่อสร้างอาคารหลังใหม่

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท การก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลและปฏิบัติตามฮีตครอง ประเพณีของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ให้การสร้างอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์และการอยู่อาศัยมีแต่ความร่มรื่น ปฏิบัติภารกิจการงานสำเร็จลุล่วงและเจริญรุ่งเรือง โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและสมาชิกอส.ร่วมพิธีในครั้งนี้
สำหรับการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1เป็นการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานอาคารขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ทั้งเป็นสำนักงานที่ทำการ ที่พักเรือนนอนและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมการอบรมต่างๆของที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญและส่วนราชการอื่นๆที่มาใช้บริการในการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติครบวงจร โดยกิจกรรมหลักๆที่ใช้ฝึกอบรมคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังด้านความมั่นคงเป็นต้น

Read 23 times