Menu
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 09:52

นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมชี้แจง/รับฟังความคิดเห็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30-16:40 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมชี้แจง/รับฟังความคิดเห็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ. พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิประเทศ วัดพิกัดความลึก ความสูงของพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลไปบริหารจัดการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจและอำเภอเมืองฯ ดังนี้
1 ห้วยกุดสะคุ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองฯ
2 ห้วยไร่ บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองฯ
3.ห้วยเซน้อย ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองฯ
4 ลำเซบก บ้านชาด ตำบลเค็งใหญ่อำเภอหัวตะพาน
5 ลำเซบก บ้านหนองกะเลา ตำบโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ
6 ห้วยอีนัง บ้านศาลา ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ
7 ห้วยจันลัน บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
8 ห้วยจันลัน บ้านหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
9. ห้วนแซว บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
10. คลองน่อง บ้านดอนก่อ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองฯ
11. ฝายห้วยจันลัน 2 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองฯ
12. จุดบรรจบห้วยอีแปะกับห้วยไผ่ เริ่มห้วยจันลัน บ้านไร่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองฯ
13. ฝายห้วยจันลัน 3 บ้านไร่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองฯ ตามที่มีการร้องเรียนฝายห้วยจันลัน 3 ใช้การไม่ได้ จากการตรวจสอบพบว่า
1.คันดินต่ำกว่าสันฝาย ทำให้น้ำท่วมที่นาชาวบ้านบริเวณหน้าฝาย
2.คันดินข้างฝายเกิดน้ำกัดเซาะเป็นโพรง
3.การเดินท่อส่งน้ำขนาด 4 นิ้ว บนดิน บางส่วนขาด โดนไฟไหม้
4.นำ้เก็บไม่ได้ เนื่องจากบานประตูปิดไม่สนิท
จึงไม่สามารถส่งน้ำได้ ซึ่งโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้มีหนังสือแจ้งไปยังโครงการก่อสร้างชลประทาน ที่ 7 อ.นาแก จ.นครพนม เจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไข ต่อไป

 

Read 15 times